top of page

Onze diensten

Anchor 1
Onderzoek & analyse

Advies over geschiktheid, loopbaan of ontwikkeling met een combinatie van tests, interview en rollenspel. Wij besteden persoonlijke aandacht aan voorbereiding, interview en nagesprek met de deelnemer. Wij stellen gericht competenties, potentieel en drijfveren vast om het afbreukrisico te beperken.

Aanbod
 • E-assessments (capaciteiten- of competentiescans, teamscans)

 • Leiderschap assessments

 • Ontwikkelassessments

 • Selectieassessments

 • Nulmetingen voor groepen

 • 360 graden feedback

Wij werken uitsluitend met tools die hun statistische betrouwbaarheid en validiteit hebben bewezen. Wij werken volgens de NIP-code en de ISO-norm. Ook volgen wij de AVG-richtlijnen en is ons privacystatement beschikbaar.

Begeleiding & coaching

​Coaching en begeleiding op basis van vraagstelling en vertrouwen. Wij sluiten aan bij de context, leerbehoefte en dagelijkse praktijk, zetten verschillende methoden in en nodigen uit tot experimenteren. Wij werken met een duidelijk resultaat voor individu, team en werkgever.

Werkwijze

In de intake wordt de vraagstelling bepaald en besloten of er wederzijds een 'klik' en vertrouwen is om het coachingstraject met elkaar aan te gaan. In de intake wordt ook het aantal sessies bepaald.

Aanbod
 • Loopbaancoaching

 • Teamcoaching

 • Management coaching

 • Coaching persoonlijke effectiviteit

 • Procesbegeleiding

 • Familiebedrijf - ondernemerscoaching

In onze loopbaancoachingstrajecten garanderen wij dat de deelnemer het traject afsluit met verbeterd zelfinzicht en concreet zicht heeft op de gewenste doelfunctie, het type en de omvang van de organisatie en de organisatiecultuur.

Anchor 2
Advies & sparringpartner

Advies in leiderschap- en talentontwikkeling, performance management, strategie, cultuur en opvolgingsplanning. Wij streven als sparringpartner naar duurzame relaties met ondernemers en familiebedrijven.

Werkwijze

Wij verbinden talentontwikkeling en performance van medewerkers met de strategie van de organisatie. Wij bieden een eenvoudige en doeltreffende aanpak met onze ORGA Development & Performance Navigator.

Wij begeleiden familiebedrijven bij opvolgingsplanning door aan te sluiten bij de cultuur met bovenstaande aanpak. Zo zorgen wij voor nieuw elan en voorkomen daarmee verlies van toekomstige werkgelegenheid.

Aanbod
 • Organisatieontwikkeling: herstructurering, herijken taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Performance- en competentiemanagement trajecten

 • Advisering leiderschap, cultuur en performance, strategische personeelsplanning

 • Familiebedrijf - opvolgingsplanning                                 

Anchor 3

Wat kunnen we voor je doen?

Logo-ORGA-(3).png
bottom of page