Onze diensten

 
Onderzoek & analyse
 • E-assessments (capaciteiten- of competentiescans, teamscans)

 • Leiderschap assessments

 • Ontwikkelassessments

 • Selectieassessments

 • Nulmetingen voor groepen

 • 360 graden feedback

WERKWIJZE

De vraagstelling van het assessment bepaalt welke combinatie van tools,

voor capaciteiten, drijfveren, persoonlijkheid en competenties, worden ingezet. 

Ieder assessment wordt afgesloten met een eindgesprek over de resultaten.

       

Ook aan de voorbereiding van de deelnemer op het assessment, besteden wij

persoonlijke aandacht.

Wij werken uitsluitend met tools die hun statistische betrouwbaarheid en

validiteit hebben bewezen. Wij werken volgens de NIP-code en de ISO-

norm. Ook volgen wij de AVG-richtlijnen en is ons privacystatement beschikbaar.

Begeleiding & coaching
 • Loopbaancoaching

 • Teamcoaching

 • Management coaching

 • Coaching persoonlijke effectiviteit

 • Procesbegeleiding

 • Familiebedrijf - ondernemerscoaching                                 

 

WERKWIJZE                                                                       
In de intake wordt de vraagstelling bepaald en besloten of er wederzijds een 'klik' en vertrouwen is om het coachingstraject met elkaar aan te gaan. In de intake wordt ook de aanpak en het aantal sessies bepaald. De coaching sluit nauw aan bij de dagelijkse praktijk en nodigt uit tot experimenteren.

In onze loopbaan coachingstrajecten garanderen wij dat de deelnemer het traject afsluit met een zelfinzicht  en concreet zicht op gewenste doelfunctie en gewenste organisatiecultuur.

 
Advies & sparringpartner
 • Organisatie ontwikkeling

 • Performance- en competentie management

 • Advisering strategie-cultuur-performance

 • Familiebedrijf - opvolgingsplanning                                 

 

WERKWIJZE
Om de talentontwikkeling en performance van medewerkers met de strategie van de organisatie te verbinden bieden wij een eenvoudige en doeltreffende aanpak aan de hand van de ORGA development & performance navigator.

Familiebedrijven begeleiden we bij opvolgingsplanning door aan te sluiten bij de cultuur met bovenstaande aanpak, die voor nieuw elan zorgt en verlies van toekomstige werkgelegenheid voorkomt. 

Wat kunnen we voor je doen?